Ivona Procházková – konzultantka a průvodkyně žen

Jsem průvodkyně a konzultantka. Pracuji formou terapeutického rozhovoru, při kterém používám intuici, napojení na klienta, zdravý selský rozum a hlavně pravdivou a upřímnou konstruktivní komunikaci.

Jsem tu pro ženy, které ještě neobjevily samy sebe a své místo v životě. Věnuji se tématům – mateřství, roli ženy v rodině, partnerství, chování rodičů k dětem atd. Ukáži cestu i při řešení každodenních problémů. Upozorňuji, že nepracuji s esoterickým pojetím ženství, nezabývám se  např. rituály na probuzení ženství, archetypy bohyní, apod.

Láska, láska Člověka je jako semínko naděje na mírumilovný svět zaséváno již do našich dětí, do další generace zde na Zemi. Proto je velmi důležíté, jak se k dětem chováme ať už jako rodiče, prarodiče, či učitelé ve školství, a co ze sebe jim ukazujeme, co předáváme. Již v prenatálním období a zejména v prvních sedmi letech života nasáváme ze svého okolí vše jako houba, bez cenzury a to formuje nás i další život. Proto jsem se při konzultacích zaměřila i na toto téma.

S pomocí symbolických obrazů terapeutických (metaforických, projektivních, asociativních a inspiračních) výkladových karet, které vždy používám, pomáhám zvědomit a uchopit klientovo téma a nalézt cestu k harmonickému a šťastnému životu v lásce. 

Individuální konzultace pro ženy

Pojmenováním a rozkrytím témat, jako jsou vlastní emoce, mateřství, rodičovství, vztahové modely s partnery a další individuální témata, pomáhám najít vlastní cestu ke šťastnému a naplněnému životu.

Individuální konzultace s dětskými tématy

Prací s traumaty z dětství, z nepříjemných zážitků nebo jen pomocí se zorietováním se v životní nebo rodinné situaci uvolňuji a harmonizuji dětskou „duši“, a tím i celý další život.

Napřímo se věnuji dětem až od 12 let, kdy jsou schopné efektivně pracovat s terapeutickými kartami. Problémy mladších dětí řeším přes rodiče.

Rodinné a partnerské konzultace

V rodině se lidé nemají cítit osamoceně. Je to společenství vzájemné lásky, respektu, podpory a harmonie. Pracuji také s páry společně, na společných tématech a na věcech, které je potřeba ve vztazích uvolnit a zharmonizovat.

O mém způsobu práce

Konzultace probíhají pouze osobně v Žernovníku z důvodu větší efektivity a nutnosti osobní interakce naživo v souvislosti s používáním terapeutických karet.

Má dlouholetá zkušenost při práci s lidmi ukazuje, že je důležitý proces uvolnění z problémů a ten se děje za slovy, při práci s popisem symbolických konkrétních obrazů. K tomu používám sady obrazových karet pro práci s emocemi, traumaty a symbolickými významy.

Necháme vyplouvat na povrch nevědomé souvislosti, podíváme se na to, co vám brání být sami sebou, rozhodovat se  a žít tak, jak sami chcete.
Během procesu pojmenovávání dochází ke spojování rozumu a pocitů. Spojuje se a stává se uchopitelným a vědomým na jedné straně to, co lidé většinou podvědomě ví a cítí, jak má být správně, a na druhé straně se ukáží domnělé překážky na cestě k touženému cíli, které člověka doposud ovládaly bez jeho vědomí.

Pak už je vědomé rozhodování se v jakékoliv situaci vždy snazší a hlavně je dostupnou svobodnou možností a volbou.